Working Congress Committee : Tripura ni wngwi kwrwngkha Tripura Pradesh Congress

Rwngthwngni choba Loksabha chongbari 2024. Sal kwdwkma swkang belai amang chalaijak tongmani haa kotorni lukurog. Phiya wansukma wngliya gothoktwi wngwi thangkha.

Tripura Pradesh congress achukphang Ashish Kumar Saha tei bodolni samung tangnairog philchichar Loksabha chongbari jeswk samung khaikha aboni bwthai kahamno hwnwi sakha.

Working Congress Committee kaisa nangkukjak koklam panda kwrwngkha Tripura Pradesh congress ni wngwi Sudip Roy Barman.

Alaida khwlaiwi Tripura hasteni Congress ni phan no bahaikhe teibo hamkrai tubuwi man ayang bwkhak naisigwino kokkhalaikha hwnwi sakha AICC General Secretary Priyanka Gandhi.

A salni koklam pandao manjakha Assam Pradesh Congress Committee President Bhupen Kumar Borah, Tripura Pradesh Congress Committee achukphang Ashish Kumar Saha tei Sudip Roy Barman no khobwi kubuni samung tangnairog.